Ako smatramo da su nam nekretnine intresne za izdavanje možemo Vam ponuditi kompletno izdavanje sa održavanjem ili eventualno poslovnu saradnju za usluge koje pružamo.

Poslovna saradnja (bez odžavanja)

Kod osnovnog ugovora o poslovnoj saradnji Agencija reklamira i obezbedjuje rezervacije, a Vi preuzimate sve druge obaveze oko izdavanja i održavanja. Načini:
a) Imate reklamu na našim sajtovima sa vašim kontaktima i koristite rezervacioni sistem. t.j program i aplikaciju za izdavanje. Vi plaćate marketing i izdajete samostalno, a takodje možemo i mi
b) Kroz naš marketing i naše kontakte da obezbedjujemo vama samo rezervacije. Vaše su sve druge obaveze oko gostiju i prijavljivanja…
U tom slučaju koristimo dva modela izdavanja preko naših rezervacionih sistema i platforme za upravljanje rezervacijama (aplikacije za izdavanje) preko channel manager sistema i sinhronizacije na našim sajtovima i sajtovima sa kojima imamo saradnju i koji koriste booking engine. Provizija za naše goste je p.v 5 eura po prenoćištu ili 10% do 15% od cene ili Ekstra dodavanje na vašu cenu. Opcije pod a i b mogu posebno a mogu i zajedno. Znači možete samo Vi da izdajete, ili samo Mi ili Zajedno. Ako ste poverili nama izdavanje i obezbedjivanje rezervacija mi potpuno brinemo o popunjenosti vaših kapaciteta. Dobijate vlastitu recepciju koja za vas radi 24/7 i koja komunicira sa gostima, a vi ste o svemu i svim rezervacijama informisani preko aplikacije i svog naloga. Pored toga prisutni ste na velikom broju domaćih i svetskih sajtova. U slučaju da vam je dodatno potrebno i održavanje sa dočekivanjem i ispraćajem gostiju, izdavanje računa, prijave gostiju, vodjenje rezervacionog sistema sa bookingom, itd. nudimo vam i dodatne usluge ili poslovnu saradnju sa kompletnim izdavanjem.

Poslovna saradnja sa kompletnim izdavanjem i dodatne usluge

Kod ugovora o poslovnoj saradnji ili turističkom posredovanju potrebno je da je vaš smeštaj kategorisan. Agencija vrši prijave gostiju, vodi evidenciju, izdaje račune, fakture, vaučere, obračunava takse i nudi različite usluge kao što su marketing, izdavanje, rezervacioni sistemi, održavanje, itd. Izdavaocima sa kojima se dogovorimo oko saradnje možemo ponuditi model gde je ukupan procenat Agencije 30% od izdavanja. Agencija izdaje i plaća troškove izdavanja (reklamiranja, vođenje bookinga, administracije i higijenskog održavanja) izuzev plaćanja režijskih troškova (struje,vode, itd) i plaćanja poreza od izdavanja. Postoji mogućnost ako želite i vi da izdajete: Plaćate obavezni marketing (paket sa rezervacionim sistemom) godišnje na našem sajtu, dodatno se reklamirate po potrebi,vodite booking, itd. U tom slučaju provizija je 25 % od izdavanja za vaše goste, odnosno 30% od izdavanja za naše goste. Porez od izdavanja sopstvenih nekretnina kada se izdaju turistički po Zakonu o porezu na dohodak građana je obaveza izdavaoca. Izdavaoci paušalno plaćaju boravišne takse lokalnim organima i one su uračunate u cenu. Za plaćanje smeštaja kreditnim karticama, preko fakture ili vaučera potrebno je dodatnih 5% provizije na tu transakciju u slučaju da vam je kao izdavaocu potrebna ta mogućnost. Ukoliko je ugovoren fiksni procenat agencije 30% od svakog izdavanja dodatnih 5% je uračunato u proviziju.