Organizovanje izleta sa Zlatibora. Jednodnevne ture prema Mokroj Gori, Sirogojnu, Uvcu, Stopića Pećini, Višegradu, itd.