Vodič za povezivanje i mapiranje booking.com 

Zatražite povezivanje u ekstranetu za rezervacije
Prijavite se administratoru objekta ovde: https://account.booking.com/
Ovaj korak najbolje je napraviti u objektu jer booking.com ima sigurnost u 2 koraka sa šiframa koje se šalju na telefon.
Kliknite na Account > Connectivity Provider

Zatim Odaberite davaoca usluga

Kliknite na „Traži“
Upišite „Channex“ i pronaći ćete Channex.io na popisu.
Morate upisati cijelu riječ „Channex“ jer je inače neće pronaći.
Nakon što je kanal odabran na popisu, prikazat će se okvir sa opisom, samo kliknite „Dalje“

Prihvatite ugovor o XML usluzi

Pritisnite potvrdni okvir kako biste prihvatili uslove i odredbe, a zatim kliknite dugme „Da, prihvatam“.
Na ovom obrascu nije potrebno ništa učiniti ili ispuniti
Sada ćete biti u statusu čekanja, sve dok  ne prihvatimo vezu.

Nakon toga potrebno je da nam pošaljete ID objekta da bismo povezali PMS