Obezbedjivanje rezervacija za izdavaoce sa kojima imamo ugovor.

Na osnovu aplikacije i rezervacija koje se obeležavaju i sinhronizuju u svakom momentu možete videti popunjenost vašeg apartmana.
Kroz naš marketing i naše kontakte mi obezbedjujemo vama samo rezervacije. Vaše su sve druge obaveze oko gostiju i prijavljivanja… U tom slučaju koristimo dva modela izdavanja preko naših rezervacionih sistema i platforme za upravljanje rezervacijama (aplikacije za izdavanje) preko channel manager sistema i sinhronizacije na našim sajtovima i sajtovima sa kojima imamo saradnju i koji koriste booking engine.
Ako ste poverili nama izdavanje i obezbedjivanje rezervacija mi potpuno brinemo o popunjenosti vaših kapaciteta. Dobijate vlastitu recepciju koja za vas radi 24/7 i koja komunicira sa gostima, a vi ste o svemu i svim rezervacijama informisani preko aplikacije i svog naloga. Pored toga prisutni ste na velikom broju domaćih i svetskih sajtova.