Obezbedjivanje rezervacija za izdavaoce sa kojima imamo ugovor.

Na osnovu aplikacije i rezervacija koje se obeležavaju i sinhronizuju u svakom momentu možete videti popunjenost vašeg apartmana.


Kroz naš marketing i naše kontakte mi obezbedjujemo vama samo rezervacije. Vaše su obaveze da redovno obeležavate dostupnost i sve druge obaveze oko gostiju i prijavljivanja…

Ako ste poverili nama izdavanje i obezbedjivanje rezervacija mi potpuno brinemo o popunjenosti vaših kapaciteta. Dobijate vlastitu recepciju koja za vas radi 24/7 i koja komunicira sa gostima, a vi ste o svemu i svim rezervacijama informisani preko aplikacije i svog naloga. Pored toga prisutni ste na velikom broju domaćih i svetskih sajtova.